Radionice za decu i sesije za roditelje

8 – nedeljni ciklus radionica svesne pažnje za decu

uzrasta od 5 – 8 i 9 – 12 godina

Program razvoja svesne pažnje baziran je na temama iz Mindfulness-a kao što su: svesno i nesvesno ponašanje, razvoj čulne osetljivosti, saosećanja i optimizma, svesno disanje i kretanje, koncentracija i fokus, rad sa mislima i emocijama, zahvalnost a dopunjen je tehnikama iz artterapije i jeziče prakse u smislu asertivne komunikacije sa sobom i sa drugima. S obzirom da uvođenje novih navika zahteva period od otprilike 65 dana, deca posećuju radionice 1 x nedeljno a između radionica dobijaju kratke zadatke koje praktikuju svakodnevno sami ili zajedno sa roditeljima koji su indirektno uključeni u ovaj program.

Radionice za decu i roditelje

Na zajedničkim radionicama razvijamo kreativni potencijal unutar porodice kroz zajedničke energetske crteže, vežbamo svesnost kroz pokret i disanje, osvežavamo komunikaciju kroz jezičke vežbe i jačamo umnu i energetsku vezu između deteta i roditelja kroz zajedničke meditacije.

Individualne sesije

Na individualnim sesijama roditelji imaju mogućnost otpuštanja stresa i buđenja svesnosti u izazovnim situacijama kroz integrativni rad na oblastima uma, tela i duha: Reiki tretmani, Mindfulness prakse, vežbe iz neurolingvistikog programiranja. Podrška na putu duhovnog razvoja, tehnike dubinskog opuštanja i holistički alati za unapređenje odnosa i komunikacije unutar porodice su usluge koje se takođe mogu dobiti na ovim sesijama.