Ponuda za škole, vrtiće i kompanije

Seminar za roditelje i vaspitno obrazovne radnike

Postoji izreka koja kaže da je potrebno čitavo selo da bi se vaspitalo jedno dete. Vaspitanje dece u današnjem vremenu je zahtevnije nego ikada, uzimajući u obzir da su deci potrebne nove veštine da bi se uspešno suočili sa aktuelnim izazovima. Najveći uticaj na razvoj dece svakako imaju roditelji a zatim i škola gde ona provode najveći deo vremena i naravno društvo u kom se kreću. tj. sistem. Kako bismo došli do sistemskih promena najpre ih moramo uvesti u porodicu i nastavu i zato je svako od nas odgovoran za budućnost naše dece. Koncept za razvoj svesne pažnje je kod dece najprimenjiviji ukoliko je podržan i kod kuće i u školi. Tek tada može postati nov način života i razmišljanja. U tu svrhu osmišljen je:

Seminar za razvoj svesne pažnje

Svesna pažnja – u školi i kod kuće

Cilj ovog programa je da pruži uvodne alate za razvoj svesne pažnje kod dece u smislu čulne osetljivosti i fokusa, bolje komunikacije i povezanosti sa drugima, prepoznavanje i transformaciju destruktivnih misli i emocija u pozitivne, redukciju stresa, razvoj pozitivnih životnih vrednosti poput zahvalnosti, saosećanja, optimizma. Seminar treba da osposobi i uputi vaspitače,učitelje i roditelje kako da na najefikasniji način sprovedu ovaj program u okviru svoje institucije rada sa decom ili u okviru porodice i kako da ga integrišu u svakodnevicu za postizanje boljih navika u ponašanju i rezultata u radu kao i kvalitetnije atmosfere u čitavoj grupi, razredu ili kod kuće.

Struktura seminara

Prvi dan: Uvod, interaktivni seminar za lični razvoj i pripremu vaspitno obrazovnog radnika i roditelja za rad na programu svesne pažnje, teorija i pokazne vežbe za rad na sebi sa posebnim akcentom na STRES (od 10h do 18h)

Drugi dan: Sadržaj radionica za decu po temama, rad sa priručnikom i igrom, preporuka literature i ostalih materijala za sprovođenje programa, praćenje napretka dece (od 10h do 18h)

Za više informacija, cenu i prijave pišite na svesnapaznja@gmail.com

Mindful Family Day za kompanije

Svesna pažnja – porodični dan

Ukoliko želite da svojim zaposlenima ponudite kvalitetan sadržaj za porodični dan gde će roditelji i deca imati prilike da se upoznaju sa ovim inovativnim porodičnim konceptom koji će im biti od višestruke koristi i potpuno drugačiji od uobičajenih sadržaja na događajima ovog tipa biće mi drago da zajedno skrojimo ponudu baš po merilima vaše kompanije na srpskom, engleskom ili nemačkom jeziku. Primer sadržaja tematskog Mindful event-a za porodice:

1.Yoga za roditelje i decu

2.Vežbe svesnog posmatranja i disanja

3.Kreativna vežba: porodični fraktalni crteži

4.Zajednički uvod u meditaciju

5. Vežba zahvalnosti

6. Zajednički svesni obrok

Za više informacija, cenu i prijave pišite na svesnapaznja@gmail.com