Porordični program za razvoj svesne pažnje

Svesna pažnja je stanje svesti koje se najviše podrazumeva a najmanje praktikuje u svakodnevici. Radi se o neutralnom stanju u kome kroz mirno posmatranje prihvatamo bilo koju životnu situaciju i razvijamo kapacitet da u svemu što nam se događa vidimo ono najbolje. Opšte su poznati rezultati skorašnjih naučnih istraživanja da nam je trajanje pažnje koju svesno usmeravamo kraće od pažnje zlatne ribice a koja iznosi 9 sekundi, zato ne treba da čudi zašto sve više dece ima problem sa koncentracijom i praćenjem nastave u školi. Vežbanjem svesne pažnje trudimo se da prepoznamo sadašnji trenutak koji je jedino bitan za našu opštu satisfakciju i efikasnost.

Kako razvijamo svesnu pažnju na ovom programu?

  • Kroz telo i pokret, čula, disanje, meditaciju, vežbe fokusa i koncentracije uma
  • Proces podržavamo energetskim radom
  • Koristimo holističke alate poput rada sa bojama i mirisima
  • Bavimo se formalno i sadržinski pravilnom upotrebom jezika

Šta to konkretno znači?

Kroz formalne i neformalne vežbe pažnje korak po korak uvodimo svesnost u sve segmente našeg bića počevši od rada sa umom. S obzirom da svaka boja i svaki miris poseduju određenu vibraciju oni mogu podstaći određenu vrstu energije, tako da se u okviru kreativnih vežbi sa decom boje i eterična ulja koriste radi razvijanja određene vrste pažnje. Kod roditelja se proces razvoja svesne pažnje dodatno može podstaći i individualnim Reiki tretmanima, naročito ako je smirenje uma i proces opuštanja otežan. Još jedan važan segment programa je rad na osvešćivanju jezika koji upotrebljavamo u obraćanju sebi samima a i u kontaktu sa drugima. Jezikom koji koristimo možemo oblikovati naše misli a time raditi i na korigovanju negativnih obrazaca koji nam ne služe. Sa druge strane upotreba pozitivnih jezičkih obrazaca oblikuje naš odnos prema sebi i svetu oko nas na pozitivan način.

Da bismo vitalnu energiju koja je u svima nama usmerili u pozitivnom smeru i postigli najveće ostvarenje naših potencijala važno je da naučimo da upravljamo tom energijom putem razvoja svesne pažnje i time postanemo gospodar a ne sluga svojih misli i emocija. Deca koja vežbaju svesnu pažnju su u velikoj prednosti u pogledu ranog formiranja važnih životnih veština poput koncentracije, rezilijentnosti, saosećanja, tehnika opuštanja i pravilne upotrebe jezika. Svesnu pažnju uz decu mogu vežbati i roditelji i biti im idealan praktičan primer a svakako je najdelotvorniji zajednički razvoj kroz porodični program.