Marija Leskovac o sebi

Ja sam Marija Leskovac i nakon desetogodišnjeg iskustva u radu sa decom i roditeljima moja misija je da kroz integrativni program ličnog razvoja podržim porodice i njene članove na putu njihovog rasta i kvalitetnog povezivanja.

Formalno obrazovanje u filološkoj struci kao profesor nemačkog jezika i višegodišnji rad sa decom koja imaju smetnje u učenju i savladavanju čitanja i pisanja omogućila su mi duboke uvide u upotrebu i razvoj jezika i koncentracije i saznanje, na koji način se ta upotreba odražava na naše mentalne obrasce, sposobnost učenja i na samo ponašanje. Obuka iz oblasti primene Mindfulness tehnika u radu sa decom mi je bila osnova za formiranje alata koje primenjujem u radu na razvoju svesne pažnje a Reiki mi je otvorio vrata ka radu sa energijama.

Duboko verujem da samo sinergija umnih, duhovnih i energetskih tehnika može da razvije sve delove našeg bića kako bismo realizovali najveći deo svojih potencijala ili prevazišli bilo koju tegobu ali i da bismo postigli maksimum u modernom vaspitanju dece.