Šta se dešava kada pokrenemo svesnost unutar porodice?

Danas postoje brojni programi za razvoj roditeljstva sa raznim uputstvima u glavnom kako da popravimo ponašanje dece ili naš odnos sa njima. Veoma rado šaljemo decu na razne programe ili konsultacije očekujući instant rezultate. Ali onog trenutka kada dobijemo informaciju da određena ponašanja, stavove i uverenja treba mi da promenimo ili da je nama potrebno energetsko čišćenje kako bi se promenio odnos sa detetom ili njegovo ponašanje – tu postajemo skeptični, sve nam postaje previše komplikovano i često nemamo vremena, snage niti izdržljivosti za tako nešto.

Razvoj svesnosti je proces čišćenja kao i bilo koji drugi proces isceljenja. Polazimo ponovo od pretpostavke da želimo da popravimo ili poboljšamo neko stanje. Ovog puta ćemo krenuti od sebe. Najčešće smo već dugo u modusu rutine gde smo se na mnoge neprijatnosti već navikli, nekada ih čak i ne čujemo i ne vidimo, obavljamo sakodnevne zadatke zbog nekih ciljeva koji nemaju mnogo veze sa našom suštinom već zarad nekih sekundarnih, često i tuđih potreba, zanemarujemo možda neke sitnije ili krupnije bolove i bolesti. U slučaju da imamo osetljivo dete, a većina dece koja su se rodila u poslednjh 10-ak godina jesu visoko senzitivna deca, to dete će reflektovati naše svesno ili nesvesno nezadovoljstvo, naš nemir i rasutu pažnju zbog enormnog ubrzanja vremena u kome živimo kao i brojnih obaveza kojima smo se opteretili. Ali ta deca su došla sa zadatkom – da nas probude i to našim sopstvenim oružjem. Često se deca ponašaju isto kao i mi samo na mnogo ekstremniji način, upravo zato da bi nama osvestili sopstveno ponašanje a mi to često dožvljavamo kao agresiju, tenziju, nerazumevanje, bunt, nepažnju i slično.

Pokretanjem procesa svesnosti najpre učimo da posmatramo šta se dešava oko nas bez reagovanja. I to traje neko vreme. Čim se proces pokrene naše okruženje će odreagovati. Ali kako? Najverovatnije tako što će se prvo ponašanja, stanja i odnosi pogoršati. Konkretno to mogu biti češće svađe, možda čak i neke jače prehlade, lomljenje i gubljenje stvari, neočekivani izdaci (kao kompenzacija za promene u odnosima), promene na poslu itd. Uvođenjem neutralne energije među odnose koji su u bilo kojoj meri toksični na prvu loptu dozvoljavamo toj toksičnosti da izađe na površinu, jer je u prošlosti u glavnom potiskivana. Tek kada izađe na površinu ona može da se oslobodi, tj. transformiše u pozitivnom smislu ukoliko naučimo da svoju pažnju svesno preusmerimo ka uverenjima i ponašanjima koja nam koriste i koja želimo. Ključ uspeha leži u istrajnosti, jer ono čime se bavimo aktivno to možemo i da menjamo.

Zato su u početnom stadijumu razvoja svesne pažnje faze meditacije i ublažavanja emocionalnih reakcija od presudnog značaja da bismo taj period čišćenja pregurali što bezbolnije. I početne faze imaju podfaze u kojima se osećamo bolje i smirenije duži period nakon čega može uslediti neka žestoka reakcija kada pomislmo da ništa nismo uradili i da je sve uzalud. Ali čak iako idemo dva koraka napred, jedan korak unazad – ipak se krećemo i kada posle nekoliko nedelja ili meseci pogledamo unazad videćemo po licima svoje dece koliku planinu smo prešli. Oni će vremenom uskladiti svoje vibracije sa našim, a još ako su aktivno uključeni u proces tako što praktikuju vežbanje svesne pažnje osetiće se opšti skok svesnosti unutar porodice koji će se odraziti u većoj staloženosti, pažljivom slušanju, uzajamnom razumevanju, lakim dogovorima i danima u kojima vreme brzo prolazi jer su ispunjeni sa većim osećajem zadovoljstva. A onda imamo zadatak da održimo takvo stanje, ali to je već tema neke druge priče.

Оставите одговор