Početak

Dobrodošli!

Ukoliko ste u potrazi za podrškom na putu holističkog razvoja sebe i/ ili članova svoje porodice biće mi drago da se upoznamo. Potreba za razvojem celokupnog bića nije više stvar izbora već nasušna potreba savremenog  čoveka a probleme ne treba čekati već sačuvati mir i stabilnost kada stvari u životu idu dobro i tako preduprediti disharmoniju bilo koje vrste. Lični rast i napredak je jedino moguć ukoliko istovremeno razvijamo sve delove našeg bića a na isti način se i porodica razvija ukoliko su u taj proces uključeni svi njeni članovi. Inspirisan ovim činjenicama nastao je program Razvoj svesne pažnje, za celu porodicu koji obuhvata:

  1. Radionice svesne pažnje za roditelje i decu
  2. Seminar svesne pažnje za roditelje i vaspitno obrazovne radnike
  3. Priručnik i igru za razvoj svesne pažnje
  4. Savetovanje
  5. Sadržaj za Porodični dan u kompanijama

O programu

Svesna pažnja je stanje svesti koje se najviše podrazumeva a najmanje praktikuje u svakodnevici. Radi se o neutralnom stanju u kome kroz mirno posmatranje prihvatamo bilo koju životnu situaciju i razvijamo kapacitet da u svemu što nam se događa vidimo ono najbolje. Opšte su poznati rezultati skorašnjih naučnih istraživanja da nam je trajanje pažnje koju svesno usmeravamo kraće od pažnje zlatne ribice a koja iznosi 9 sekundi, zato ne treba da čudi zašto sve više dece ima problem sa koncentracijom i praćenjem nastave u školi. Vežbanjem svesne pažnje trudimo se da prepoznamo sadašnji trenutak koji je jedino bitan za našu opštu satisfakciju i efikasnost.

Osnovu programa čini Priručnik za razvoj svesne pažnje „Marta i Maksim upoznaju svesnost“ kao i društvena Igra za razvoj svesne pažnje. Priručnik je namenjen vaspitačima, učiteljima, roditeljima i svima koji se bave vaspitanjem dece a koristi se i na radionicama.

Kako razvijamo svesnu pažnju na ovom programu?

  • Kroz telo i pokret, čula, disanje, meditaciju, vežbe fokusa i koncentracije uma
  • Proces podržavamo energetskim radom
  • Koristimo holističke alate poput: rada sa bojama i mirisima
  • Bavimo se formalno i sadržinski pravilnom upotrebom jezika

Šta to konkretno znači?

Kroz formalne i neformalne vežbe pažnje korak po korak uvodimo svesnost u sve segmente našeg bića počevši od rada sa umom. S obzirom da svaka boja i svaki miris poseduju određenu vibraciju oni mogu podstaći određenu vrstu energije, tako da se u okviru kreativnih vežbi sa decom boje i eterična ulja koriste radi razvijanja određene vrste pažnje. Kod roditelja se proces razvoja svesne pažnje dodatno može podstaći i individualnim Reiki tretmanima, naročito ako je smirenje uma i proces opuštanja otežan. Još jedan važan segment programa je rad na osvešćivanju jezika koji upotrebljavamo u obraćanju sebi samima a i u kontaktu sa drugima. Jezikom koji koristimo možemo oblikovati naše misli a time raditi i na korigovanju negativnih obrazaca koji nam ne služe. Sa druge strane upotreba pozitivnih jezičkih obrazaca oblikuje naš odnos prema sebi i svetu oko nas na pozitivan način.

Da bismo vitalnu energiju koja je u svima nama usmerili u pozitivnom smeru i postigli najveće ostvarenje naših potencijala važno je da naučimo da upravljamo tom energijom putem razvoja svesne pažnje i time postanemo gospodar a ne sluga svojih misli i emocija. Deca koja vežbaju svesnu pažnju su u velikoj prednosti u pogledu ranog formiranja važnih životnih veština poput koncentracije, rezilijentnosti, saosećanja, tehnika opuštanja i pravilne upotrebe jezika. Svesnu pažnju mogu vežbati roditelji i biti idealan praktičan primer svojoj deci a najdelotvorniji je zajednički razvoj kroz porodični program.

O autoru programa

Ja sam Marija Leskovac i nakon desetogodišnjeg iskustva u radu sa decom i roditeljima moja misija je da kroz integrativni program ličnog razvoja podržim porodice i njene članove na putu njihovog rasta i kvalitetnog povezivanja.

Formalno obrazovanje u filološkoj struci kao profesor nemačkog jezika i višegodišnji rad sa decom koja imaju smetnje u učenju i savladavanju čitanja i pisanja omogućila su mi duboke uvide u upotrebu i razvoj jezika i koncentracije i saznanje, na koji način se ta upotreba odražava na naše mentalne obrasce, sposobnost učenja i na samo ponašanje. Obuka iz oblasti primene Mindfulness tehnika u radu sa decom mi je bila osnova za formiranje alata koje primenjujem u radu na razvoju svesne pažnje a Reiki mi je otvorio vrata ka radu sa energijama.

Duboko verujem da samo sinergija umnih i energetskih tehnika može da razvije sve delove našeg bića kako bismo realizovali maksimum svojih potencijala ili prevazišli bilo koju tegobu.

Blog

Preplavljenost

Točak najpre mora stati da bi se okrenuo na drugu stranu! Ne možete da sedite mirno – preplavljenost. Ne možete da spavate – preplavljenost. Ne gledate druge u oči dok razgovarate sa njima – preplavljenost. Vičete na decu – preplavljenost. Ne možete da dišete, gušite se – preplavljenost. Čime tačno? Postoje osobe koje ne mogu …

Optimizam – od životnog stava do skoro nemoguće misije

Već decenijama depresija zauzima vodeće mesto na listi najčešćih dijagnoza savremenog čoveka iako nikad nije bilo više mogućnosti da sebi pomognemo ili da pomoć zatražimo. Zbog čega je optimizam za nekoga stil života a za druge skoro nedostižan cilj kada ono što sa sigurnošću znamo jeste da šta god radili, svi težimo istom – a …

Dobar roditelj – da ili ne – ili koliko slobode je dovoljno?

Pitanje koje svaki roditelj makar jednom u životu sebi postavi. Kao neko ko 10 godina radi sa decom i ko je i sam dvostruki roditelj shvatam da se ovaj „posao“ nikada ne može naučiti do kraja niti se mogu davati saveti za 100% uspeh ili rešavanje nekog problema. U poslu obrazovanja ili roditeljstva  smo svi …