Početak

Dobrodošli!

Ukoliko ste u potrazi za podrškom na putu holističkog razvoja sebe i/ ili članova svoje porodice biće mi drago da se upoznamo. Potreba za razvojem celokupnog bića nije više stvar izbora već nasušna potreba savremenog  čoveka a probleme ne treba čekati već sačuvati mir i stabilnost kada stvari u životu idu dobro i tako preduprediti disharmoniju bilo koje vrste. Lični rast i napredak je jedino moguć ukoliko istovremeno razvijamo sve delove našeg bića a na isti način se i porodica razvija ukoliko su u taj proces uključeni svi njeni članovi. Inspirisan ovim činjenicama nastao je program Razvoj svesne pažnje, za celu porodicu.

O programu

Svesna pažnja je stanje svesti koje se najviše podrazumeva a najmanje praktikuje u svakodnevici. Radi se o neutralnom stanju u kome kroz mirno posmatranje prihvatamo bilo koju životnu situaciju i razvijamo kapacitet da u svemu što nam se događa vidimo ono najbolje. Opšte su poznati rezultati skorašnjih naučnih istraživanja da nam je trajanje pažnje koju svesno usmeravamo kraće od pažnje zlatne ribice a koja iznosi 9 sekundi, zato ne treba da čudi zašto sve više dece ima problem sa koncentracijom i praćenjem nastave u školi. Vežbanjem svesne pažnje trudimo se da prepoznamo sadašnji trenutak koji je jedino bitan za našu opštu satisfakciju i efikasnost.

Uskoro će ovaj autorski program za razvoj svesne pažnje biti podržan i Priručnikom (od septembra 2020. u knjižarama) i društvenom Igrom za razvoj svesne pažnje kao dopunama ovog širokog koncepta. Priručnik će biti namenjen vaspitačima, učiteljima, roditeljima i svima koji se bave vaspitanjem dece a koristiće se i na radionicama.

Kako razvijamo svesnu pažnju na ovom programu?

  • Kroz telo i pokret, čula, disanje, meditaciju, vežbe fokusa i koncentracije uma
  • Proces podržavamo energetskim radom
  • Koristimo holističke alate poput: rada sa bojama i mirisima
  • Bavimo se formalno i sadržinski pravilnom upotrebom jezika

Šta to konkretno znači?

Kroz formalne i neformalne vežbe pažnje korak po korak uvodimo svesnost u sve segmente našeg bića počevši od rada sa umom. S obzirom da svaka boja i svaki miris poseduju određenu vibraciju oni mogu podstaći određenu vrstu energije, tako da se u okviru kreativnih vežbi sa decom boje i eterična ulja koriste radi razvijanja određene vrste pažnje. Kod roditelja se proces razvoja svesne pažnje dodatno može podstaći i individualnim Reiki tretmanima, naročito ako je smirenje uma i proces opuštanja otežan. Još jedan važan segment programa je rad na osvešćivanju jezika koji upotrebljavamo u obraćanju sebi samima a i u kontaktu sa drugima. Jezikom koji koristimo možemo oblikovati naše misli a time raditi i na korigovanju negativnih obrazaca koji nam ne služe. Sa druge strane upotreba pozitivnih jezičkih obrazaca oblikuje naš odnos prema sebi i svetu oko nas na pozitivan način.

Da bismo vitalnu energiju koja je u svima nama usmerili u pozitivnom smeru i postigli najveće ostvarenje naših potencijala važno je da naučimo da upravljamo tom energijom putem razvoja svesne pažnje i time postanemo gospodar a ne sluga svojih misli i emocija. Deca koja vežbaju svesnu pažnju su u velikoj prednosti u pogledu ranog formiranja važnih životnih veština poput koncentracije, rezilijentnosti, saosećanja, tehnika opuštanja i pravilne upotrebe jezika. Svesnu pažnju mogu vežbati roditelji i biti idealan praktičan primer svojoj deci a najdelotvorniji je zajednički razvoj kroz porodični program.

Radionice i sesije

8 – nedeljni ciklus radionica svesne pažnje za decu

uzrasta od 5 – 8 i 9 – 12 godina

Program razvoja svesne pažnje baziran je na temama iz Mindfulness-a kao što su: svesno i nesvesno ponašanje, razvoj čulne osetljivosti, saosećanja i optimizma, svesno disanje i kretanje, koncentracija i fokus, rad sa mislima i emocijama, zahvalnost a dopunjen je tehnikama iz artterapije i jeziče prakse u smislu asertivne komunikacije sa sobom i sa drugima. S obzirom da uvođenje novih navika zahteva period od otprilike 65 dana, deca posećuju radionice 1 x nedeljno a između radionica dobijaju kratke zadatke koje praktikuju svakodnevno sami ili zajedno sa roditeljima koji su indirektno uključeni u ovaj program.

Radionice za decu i roditelje

Na zajedničkim radionicama razvijamo kreativni potencijal unutar porodice kroz energetske crteže, vežbamo svesnost kroz vežbe pokreta i disanja, osvežavamo komunikaciju kroz jezičke vežbe i jačamo umnu i energetsku vezu između roditelja i deteta kroz meditacije.

Individualne sesije

Na individualnim sesijama roditelji imaju mogućnost otpuštanja stresa i buđenja svesnosti u izazovnim situacijama kroz integrativni rad na oblastima uma, tela i duha: Reiki tretmani, Mindfulness prakse, vežbe iz neurolingvistikog programiranja. Podrška na putu duhovnog razvoja, tehnike dubinskog opuštanja i holistički alati za unapređenje odnosa i komunikacije unutar porodice su usluge koje se takođe mogu dobiti na ovim sesijama.

O autoru programa

Ja sam Marija Leskovac i nakon desetogodišnjeg iskustva u radu sa decom i roditeljima moja misija je da kroz integrativni program ličnog razvoja podržim porodice i njene članove na putu njihovog rasta i kvalitetnog povezivanja.

Formalno obrazovanje u filološkoj struci kao profesor nemačkog jezika i višegodišnji rad sa decom koja imaju smetnje u učenju i savladavanju čitanja i pisanja omogućila su mi duboke uvide u upotrebu i razvoj jezika i koncentracije i saznanje, na koji način se ta upotreba odražava na naše mentalne obrasce, sposobnost učenja i na samo ponašanje. Obuka iz oblasti primene Mindfulness tehnika u radu sa decom mi je bila osnova za formiranje alata koje primenjujem u radu na razvoju svesne pažnje a Reiki mi je otvorio vrata ka radu sa energijama.

Duboko verujem da samo sinergija umnih i energetskih tehnika može da razvije sve delove našeg bića kako bismo realizovali maksimum svojih potencijala ili prevazišli bilo koju tegobu.

Blog

Energije unutar porodice – kako upravljati na pravi način

Odavno više nije tajna da je sve što postoji zapravo ovaj ili onaj oblik energije. Energija ili životna sila je jedno, ne postoji dobra ili loša energija već samo konstruktivno ili destruktivno korišćenje energije. Kao ljudi zapada, veoma malo smo upoznati sa kvalitetima i tehnikama upravljanja energijom jer taj sadržaj nije deo našeg mentaliteta niti …